Aspal White Vinegar

Aspall classic white wine vinegar.